ORGANISATION DE RANDONNEES TOUT TERRAIN A MOTO

Bonjour à tous,

Dernières infos :

- La rando du 10 juin est complète, plus d'inscription possible.

- Je peux déjà vous annoncer l'organisation du weekend "Hamoir - Luxembrourg", probablement les 9 et 10 septembre (dates à confirmer). Les inscriptions seront bientôt accessibles.

 

 

Hallo allemaal,

Laatste nieuws:

- De wandeling op 10 juni is vol, er zijn geen inschrijvingen meer mogelijk.

- Ik kan jullie alvast mededelen dat het weekend "Hamoir - Luxemburg" georganiseerd zal worden, waarschijnlijk op 9 en 10 september (data nog te bevestigen). Inschrijvingen zullen binnenkort beschikbaar zijn.

 

 

 

DSC05651-Medium.jpg

 

 

 

La participation à mes randos implique que le pilote :

- S'engage à respecter les autres usagers des routes et chemins ;

- Utilise une moto immatriculée, assurée et respectueuse de l'environnement (pas d'excès sonore) ;

- Accepte et assume les risques liés à la pratique des loisirs tout terrain et que celui-ci n'engagera pas la responsabilité de l'organisateur en cas de chute, d'accident (seul ou avec un tiers), vol ou infraction commise sur la voie publique ou chemins communaux.

 

Deelname aan mijn motorritten houdt in dat de rijder:

- Zich verbindt tot het respecteren van andere weggebruikers en paden;
- Een geregistreerde, verzekerde en milieuvriendelijke motorfiets gebruikt (geen overmatig geluid);
- De risico's aanvaardt en op zich neemt die verbonden zijn aan offroad recreatieve activiteiten, en dat dit de verantwoordelijkheid van de organisator niet zal aantasten in geval van een val, ongeval (alleen of met derden), diefstal of overtreding op openbare wegen of gemeentelijke paden.

 

Vous êtes le 91263ème visiteur